Niniejsza strona internetowa należy do spółki Kunagone S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 230 794,2 PLN zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 231 akcjonariuszy
  • 399 999,6 PLN kwota zbiórki
  • 10,88 % procent oferowany
  • 32,76 PLN cena akcji
  • 12 210 liczba akcji
  • 10.05.2018 data zakończenia

Zainwestuj w Kunagone. Strażnik auta i domu.

Zostań akcjonariuszem Kunagone S.A.! Wesprzyj nas w budowaniu globalnego produktu, rozwiązującego problem z obecnością i szkodami dzikich zwierząt (przede wszystkim kun) w naszym codziennym życiu. Dzięki Tobie zbudujemy silną pozycję na polskim rynku i zwiększymy działania na arenie międzynarodowej.

Akcjonariusze